დაწესებულება 16
ტრეილერი

დოკუმენტური

ალექსანდრე ქორიძე

04.04.2019

5.0

R

რუსთავის #16 ციხე განსხვავდება სხვა დანარჩენი ციხეებისგან. აქ პატიმრებისთვის არის შექმნილი საუკეთესო პირობები. თუმცა, მიუხედავად ამისა, მათ მაინც აკლიათ ყველაზე მთავრი - თავისუფლება. ფილმის გადაღება რუსთავის #16 ციხეში ორი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ის ახალი რაკურსიდან გვიჩვენებს ციხის შიდა ცხოვრებას.

დაწესებულება 16
სულ გადასახდელია: 0

დარბაზი